Particular Empresa
Per donacions superiors a 2.500€ per favor feu
un ingrés directe al següent compte corrent:
"la Caixa" 2100-0805-81-0200751925
IBAN: ES41 2100 0805 8102 0075 1925
SWIFT: CAIXESBBXXX