+34 933 094 274
info@ictineu.net

Port de la Selva CASC 2015

El dia 9 d’Octubre del 2015, l’ICTINEU 3, realitzà la seva primera campanya científica en un jaciment arqueològic, al derelicte de Cala Cativa I, que es troba davant del litoral del Port de la Selva a més de 30 metres de profunditat, i, que s’estudia per primera vegada.

20151009_PortDeLaSelva_CASC_Cativa_001

Gràcies a la col·laboració entre el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (C.A.S.C), gestionat per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, i ICTINEU Submarins SL, es va poder accedir a aquest jaciment subaquàtic, descobert ara fa 121 anys per Romualdo Alfaras, un erudit veí del Port de la Selva i pioner en l’arqueologia subaquàtica.

   

Port_De_La_Selva_APort_2015

En aquesta missió, Cala Cativa I, els arqueòlegs submarinistes van poder analitzar les restes que es conserven.
Es tracta d’un vaixell de 8-9 metres d’eslora datat al segle I aC, i que presentaria els mateixos trets d’arquitectura naval que el derelicte de Cap del Vol, que són propis del món ibèric. Així, es referma encara més la idea d’una construcció ibèrica donat que aquesta embarcació, al ser més petita, estaria presentant una navegació de cabotatge local. El treball conjunt dels arqueòlegs submarinistes del CASC i el submarí ICTINEU 3, ha permès, també, crear les bases dels procediments i protocols per poder actuar en jaciments a més fondària, fins a 1.000 metres.

20151009_PortDeLaSelva_CASC_Cativa_002

A més de la tecnologia de l’ICTINEU 3, s’ha pogut comptar amb la col·laboració del Departament d’Antropologia de la University of Southern California provant noves tecnologies de registre basades en diversos Ipads adequats amb caixes estanques permetent documentar informàticament a temps real les restes del vaixell.