+34 933 094 274
info@ictineu.net

Empresa

ICTINEU Submarins SL

L’empresa va ser fundada el 2007, i és la concreció d’un projecte ambiciós: crear una indústria de fabricació de submarins civils, i empènyer un nou sector industrial amb un gran valor afegit, el de la tecnologia submarina, oferint nous productes i serveis en el camp de la tecnologia submarina, i proporcionant al país una eina d’exploració submarina. L’ICTINEU 3 ha estat el primer projecte de l’empresa ICTINEU Submarins S.L. L’objectiu d’aquest projecte ha estat construir i explotar un submarí modern i altament competitiu, que permeti treballar en els camps de la ciència, dels treballs submarins i de la divulgació, oferint també immersions personalitzades a un sector turístic que busca alternatives de qualitat. S’ha desenvolupat un nou concepte de submarí tripulat que aporta innovacions significatives en aquest camp, i que serà un projecte de referència per al futur, tal com ja han apuntat experts del sector. L’empresa i el projecte reben des de fa temps el reconeixement internacional dels principals centres de recerca submarina i d’empreses del sector, tant pel seu nivell d’innovació en tecnologia i disseny, com per la qualitat en l’execució. En el següent botó es pot descarregar el tríptic del submarí ICTINEU 3: DESCARREGAR