+34 933 094 274
info@ictineu.net

Projects

Only Catalan version for now. We apologize.

L’Ictineu 3

L’ ICTINEU 3 està concebut com un submarí modern el qual incorporarà materials i tecnologies innovadores, així com tècniques de construcció avançades i sistemes energètics no contaminants, sistemes de gestió i control intel·ligents i últimes tecnologies en sistemes de posicionament, navegació, comunicacions i sensors. Serà un aparell de gran versatilitat, pensat per a poder ésser transformat i actualitzat a mesura que avancin les innovacions tecnològiques. Un submarí que serveixi de base per a qualsevol exploració i experiment científic que es pugui dur a terme sota el mar.

El submarí tindrà la capacitat de baixar fins a profunditats de 1200 metres, i això el situarà entre els 9 submarins del món amb més capacitat de profunditat d’immersió. A cada immersió podran baixar un total de 3 persones, en missions de vàries hores (autonomia de 10 hores, tot i que la missió estàndard es calcula de 3 a 6 hores), amb una autonomia de seguretat de 5 dies. La part frontal serà una cúpula de metacrilat que oferirà a la tripulació un gran camp de visió i exploració, excel·lent per a filmacions de gran qualitat. S’equiparà amb dos braços robòtics de grans prestacions (6 graus de llibertat, 1,5 metres d’abast, pinces intercanviables…) i amb diferents instruments de sondeig que s’usen en treballs i investigació marina.

Amb les següents proporcions, 4,8m d’eslora per 2 de mànega i 3 de puntal, logísticament podrà ser transportat per terra mar i aire en un contenidor convencional sense necessitat de transport especial, operativament podrà acostar-se molt a l’objecte d’interès, d’aquesta manera, entrar a canons submarins, acostar-se a les roques o a vaixells enfonsats fins a un metre de distància, facilitant d’aquesta manera un treball precís i minuciós. Mitjançant l’ús de sistemes de control i navegació avançats, serà possible que el submarí realitzi feines semiautomàtiques com ara mantenir una posició o seguir una trajectòria predeterminada. D’aquesta manera es podrà alliberar la tripulació de sobre esforços i oferir-li més capacitat d’observació i mans lliures per a manipulació de braços mecànics, sensors, robots externs, filmacions o una altra activitat que requereixi gran atenció.

És estrictament necessària l’aplicació d’estrictes controls de qualitat en el disseny i el procés de construcció, així com la certificació de l’ICTINEU 3 per una entitat certificadora internacional de renom, Germanischer Lloyd, condicions indispensables per a la realització del projecte. Això proporcionarà garanties de seguretat i qualitat per a poder realitzar l’explotació econòmica del vehicle en qualsevol dels àmbits de treball proposats, així com la possibilitat d’expandir la seva capacitat de treball i explotació a qualsevol país del món.